HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
Letáky a plakáty představují nejrozšířenější formu komunikace,
jsou výrobně nenáročné a jejich účinek je dám především invenčností
a kvalitou grafického zpracování.

LETÁKY | PLAKÁTY

řezaný leták

Nejběžnější varianta využívající
zpravidla formátů rozměrové
řady A5, A4, A3. Gramáž a typ
papíru závisí na účelu použití
a výrobním nákladu.

skládaný leták

Složený leták se používá tam,
kde je nutné zachovat konkrétní
rozměr, ale je zapotřebí větší
plochy pro prezentaci informací.

plakáty

Letáky a plakáty jsou si podobné
rozměrově, liší se ale řazením
informací. Plakát je zpravidla
potištěn pouze z jedné strany.

AKTUÁLNĚ

HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
HART PRESS