HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
DPT studio zajišťuje kompletní tiskovou přípravu pro technologii ofsetového tisku, ale i knihtisku, sítotisku, slepotisku a termoražby. Přizpůsobíme se potřebám zákazníka, to znamená, že buď pouze převezmeme hotové podklady k archové montáži, nebo tiskovinu zpracujeme kompletně – od grafického návrhu po tisk. V případě předávání podkladů respektujte, prosím, pokyny uvedené v sekci PODPORA.

PODPORA

TVORBA A PŘÍJEM DAT PRO CTP STUDIO

 • preferujeme tiskové pdf a to jak kompozitní, tak separované v případě použití přímých barev. Pdf je dobré vytvářet převodem z vygenerovaného ps či eps souboru pomocí Adobe Distilleru.
 • ps a eps (level 2,3) kompozitní i separované - generování pdf se provádí u nás ve studiu.
 • v případě složitých separací (hodně přímých barev, různě nastavovaných přetisků atd.) je nutné dodat data Vámi separované a provést osobní kontrolu výjezdu z plotru!
 • při zpracování otevřených souborů (cdr, ai, qxd, pm, aj.) nutno dodat veškeré použité objekty, fonty atd., dále je nutná osobní korektura - účtuje se příprava až do formátu pdf.
 • rozlišení souboru musí být dostatečné (běžně 300 dpi), naopak příliš velké je zbytečné. Při použití komprese vyberte tu s nejvyšší kvalitou (tedy minimální komprese).
 • písma (fonty) musí být vždy připojeny (Embed all fonts - zapnout).

BAREVNÝ REŽIM

 • soubor musí být v režimu CMYK, v případě tisku přímých barev musí být tyto správně označeny (nejlépe standardním názvem z knihovny - např. PANTONE 198 C - jakékoliv vlastní názvy jsou zdrojem problémů). Soubor musí obsahovat pouze ty přímé barvy, které se budou tisknout!
 • při osvitu technologií CtP jsou na desku reprodukovány rastry již od 1% (z filmů až od 5%), je třeba na to pamatovat a veškerou „špínu“ odstranit.
 • nepoužívejte ICC profily v bitmapových obrázcích.

NASTAVENÍ STRÁNKY A VYŘAZENÍ

 • umístěte dokument na střed stránky a zapněte (přidejte) ořezové a bigovací značky (pasovací, škály, popisky a podobné nejsou nutné, přidáme je až ve studiu při archové montáži). Značky by měly být dostatečně vzdáleny od okraje (řezu) - cca 2 až 3 mm. V žádném případě nesmí zasahovat do formátu!
 • v případě, že dokument je na spadání, přidejte na každou hranu strany 3 mm na spad a ořez.
 • dokumenty nevyřazujte - vícestránkové publikace ukládejte do jednoho souboru - co strana publikace, to strana v souboru.

PŘENOS DAT (MÉDIA)

 • data přijímáme těmito způsoby:
 • a) CD, DVD, USB Flash atd.
 • b) FTP server (přístupové údaje poskytneme na požádání)
 • c) E-mail (studio@hartpress.cz) do 5 MB

KOREKTURY

 • před samotným osvitem bude zhotovena přesná kopie výsledného archu, případně barevně věrný nátisk části archu určený ke kontrole a podpisu zákazníkem. Objeví-li se v dodaných souborech jakýkoliv problém, budete telefonicky upozorněni a dojedná se další postup.
 • dle přání je možno zasílat korektury ve formátu pdf po ripování e-mailem

AKTUÁLNĚ

HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
HART PRESS