HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
Velkoplošné tisky slouží k reklamní prezentaci a zásadním kriteriem
je vzdálenost, z níž má být sdělení rozeznatelné. Dále je pak můžeme
rozdělit na vnitřní a venkovní.

VELKOPLOŠNÝ TISK

billboard

Rozměry billboardů jsou standardizované,
zvolené médium a povrchová úprava záleží
zejména na předpokládané době užití.

roll-up

Roll-up může být tištěn na papíře i speciálních
médiích a jeho provedení záleží způsobu
a délce předpokládaného užití.

citylight

Plakát do citylight vitríny (CLV) má přesně
definovaný rozměr a nepotřebuje speciální
povrchovou úpravu. CLV bývá podsvícená,
což je třeba brát do úvahy při přípravě grafiky.

posters

Postery jsou de facto „větší plakáty“, bývají však
tištěny na vyšší gramáž materiálu nebo aplikovány
na pevnou podložku.

AKTUÁLNĚ

HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
HART PRESS