HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
Běžné tiskoviny tvoří páteř firemní komunikace, a mají proto mnohem větší význam, než je na první pohled možná patrné. Výrobně jsou jednoduché,
o to více se při jejich tvorbě vyplatí myslet na použití neobvyklých papírů či speciálních povrchových úprav.

Firemní tiskoviny

vizitky

I obyčejná standardizovaná vizitka může
dostat novou dimenzi na přírodním papíře
či naopak parciálním lakováním nebo ražbou.

dopisní obálky

Obálky různých formátů lze užívat pro běžnou
korespondenci, nebo pro zvláštní účely – v tom
případě je možné vybírat ze široké palety
speciálních grafických papírů.

hlavičkové papíry

Hlavičkový papír je v každém případě
nositelem důležité informace a je
zapotřební k němu tak přistupovat.

samopropisy

Samopropisovací tiskoviny mají přesně daný
způsob užití a ten je určující pro jejich provedení
a vzhled.

poznámkové bloky

Bloky lze vyrábět ve standardních i jiných
formátech, podlepovat pevnou podložkou
či vrtat pro snadnější zakládání do šanonů.

šanony

Archivační šanony patří k denně používanému
kancelářskému vybavení. Vyrábějí se v desítkách
variant.

AKTUÁLNĚ

HART PRESS - TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV ...
HART PRESS